Verbredingsgroep het jonge kind

Ik wil mijn ervaringen en kennis op dit gebied delen met jullie, om jullie te inspireren om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong uit te dagen. De lesactiviteiten zijn gekoppeld aan seizoenen. Iedere activiteit is gebaseerd op Denksleutels, Taxonomie van Bloom en eigen kennis en ervaringen als begaafdheidsspecialist. De gemiddelde tijdsduur van een activiteit is 30 – 60 minuten.

DENKSLEUTELS REKENEN

De denksleutels zijn gemaakt om kinderen aan te zetten tot creatief denken. Ze zijn inzetbaar voor ieder thema als je de sleutelvragen aanpast. Hieronder staan een aantal voorbeelden om de denksleutels binnen het vakgebied rekenen te gebruiken.

Vraag-sleutel
Begin met het antwoord. Laat kinderen vragen verzinnen die leiden tot alleen dat antwoord.
Voorbeelden:
Het antwoord is ‘drie’. Welke vraag kun je stellen?
Het antwoord is ‘vierkant’. Welke vraag kun je stellen?

Nietus-sleutel
Bepaal het omgekeerde. Plaats woorden als (kan) niet, (zal) nooit in een opdracht.
Bijvoorbeeld:
Noem iets waar nooit een paar van is, dus een tweetal.
Noem 3 dingen die je niet kan tellen.

Wat als-sleutel
Stel de kinderen een ‘Wat zou er gebeuren als…’ vraag. Laat kinderen oorzaken en gevolgen benoemen.
Bijvoorbeeld:
Wat zou er gebeuren als er geen cijfers bestaan?
Wat zou er gebeuren als niemand weet hoe je moet klokkijken?
Wat zou er gebeuren als er geen geld bestaat?

Lachwekkend-sleutel
Doe een lachwekkende uitspraak of stelling. Laat kinderen argumenten verzinnen om de stelling aannemelijk te maken.
Bijvoorbeeld:
Als je net zo oud bent als papa of mama kan je nog best in groep 1 of 2 zitten.
In de winter kun je prima buiten zwemmen.

Variatie-sleutel
Vraag kinderen op hoeveel verschillende manieren ze een bepaalde activiteit kunnen doen.
Bijvoorbeeld:
Op hoeveel manieren kun je tot 10 tellen?
Op hoeveel manieren kun je een toren van kapla bouwen?

Advertenties