Woordkaarten Lijn 3

Woordkaarten

Woordkaarten Thema 1 De Nieuwe Groep

Woordkaarten Thema 2 De Boom

Woordkaarten Thema 3 Smakelijk Eten

Print bovenstaande woordkaarten, knip en lamineer eventueel. Lesideeën:

  • Flitsen in tweetallen: het ene kind legt de woordkaarten neer, het andere kind leest het woord.
  • Buiten dictee: ga naar buiten en geef ieder kind stoepkrijt en een woordkaart. Als kinderen elkaar tegenkomen noemt het ene kind het woord op het kaartje en schrijft de ander het op. Ook wisselen van rol. De kinderen controleren de geschreven woorden met de woordkaarten. Woordkaart wisselen en op zoek naar een ander klasgenootje.
  • Zelf flitsen: laat kinderen zelf de woorden een voor een neerleggen op tafel. Kennen ze een woord goed? Dan leggen ze het op de ene stapel. Kunnen ze het woord niet goed lezen? Dan komt dit op een andere stapel.
  • Zinnen maken: Laat de kinderen zinnen maken met deze woorden.

 

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers liken dit: