Pittenzakken met cijfers

Ken je de pittenzakken van Credu.nl al? Ze zijn inzetbaar om het rekenen en spelen te kunnen combineren. Jullie hebben zelf ook veel ideeën bedacht en ingezonden tijdens de win actie. Hieronder staan 10 lessuggesties op een rijtje!

cijferbeans

Bestel de pittenzakken hier!

Lessuggestie 1
Zet een mand met pittenzakken neer. Maak tweetallen en geef ieder tweetal een pittenzak. Geef de kinderen de opdracht om zo vaak met de pittenzak over te gooien als het cijfer op de pittenzak. Is dat gelukt? Dan mogen de kinderen een andere pittenzak pakken uit de mand. Welke kinderen kunnen tien keer overgooien? Laat ze dit voordoen en tel met de hele klas mee. Maak het meer uitdagend door de afstand te vergroten tussen de twee kinderen.

Lessuggestie 2
Hang tien zakken, vellen papier of lappen stof (met daarop de cijfers van 1 t/m 10) op aan het klimrek of een gespannen lijn door het (speel)lokaal. Zet een mand met pittenzakken neer. De kinderen pakken een pittenzak en proberen hetzelfde cijfer te raken met de pittenzak. Als de pittenzakken op zijn, zoeken de kinderen de pittenzakken en leggen ze op een rij van 1 t/m 10, om zo te kijken of de set weer compleet is. Daarna begint de activiteit opnieuw.

Lessuggestie 3
De kinderen zitten in de kring. Twee kinderen komen naar voren. Een kind gaat zitten met de rug naar de kring en de ander pakt een pittenzak uit de bak en laat deze zien aan de kinderen in de kring. Nu komen hetzelfde aantal kinderen als op de pittenzak staat, stilletjes achter het kind staan die met de rug naar de kinderen toe zit. Lukt het om te raden hoeveel kinderen er nu achter hem of haar staat? Controleer het door de pittenzak te laten zien.

Lessuggestie 4
Iedereen heeft een eigen pittenzak. Geef de kinderen verschillende opdrachten. Leg uit: Gooi de pittenzak omhoog en probeer evenveel te klappen, draaien, springen, zwaaien of je naam te noemen zo vaak als op de pittenzak staat. Is het gelukt, probeer het dan met een pittenzak waarop een hoger getal staat. Was het te lastig? Zoek een pittenzak met een lager getal of probeer het nog eens.

Lessuggestie 5
Kies een tikker. Alle kinderen, behalve de tikker, krijgen een pittenzak. Ze houden de pittenzak goed vast, zodat het cijfer niet te zien is voor de tikker. Spreek met de kinderen vooraf een getal af. Als het kind met dit getal straks getikt wordt, is het spel afgelopen. Tel na afloop het aantal getikte kinderen. Is dat meer, minder of evenveel als het afgesproken getal.

Lessuggestie 6
Zet een parcours neer in het speellokaal met verschillende activiteiten: over een bank lopen, door een tunnel kruipen, van de kast springen, klimmen op het klimrek, springen over obstakels, slootjespringen, etc. Zet tien bakken (waarop de cijfers staan van 1 t/m 10) neer verspreid over het parcours. Geef de kinderen pittenzakken en laat ze de pittenzak in de juiste mand gooien, terwijl ze het parcours volgen.

Lessuggestie 7
Maak met stoepkrijt of tape een getallenlijn t/m 10. Schrijf de getallen 1 t/m 10 naast de getallenlijn. Laat de kinderen bij 0 staan met een pittenzak en geef de kinderen de opdracht de pittenzak te gooien of schuiven tot hetzelfde getal op de getallen als het getal op de pittenzak.

Lessuggestie 8
Leg verschillende kleuren hoepels neer in het speellokaal en geef ieder kind een pittenzak. Laat de kinderen op een rij staan en tel af van 3, 2, 1, gooi! Gooi tegelijk en bekijk in welke hoepels de pittenzakken terecht zijn gekomen. Dit is ook een mogelijkheid om optelsommen te maken als er meerdere pittenzakken in de hoepels terecht zijn gekomen.

Lessuggestie 9
Verstop de pittenzakken in het lokaal. Zet twee bakken klaar waarin de kinderen de pittenzakken gooien als ze zijn gevonden. Spreek af dat in de ene bak de oneven getallen komen en in de andere bak de even nummers. Als alle pittenzakken zijn gevonden, haal je de pittenzakken eruit en controleer je of de pittenzakken in de juiste bak zijn gelegd.

Lessuggestie 10
Leg 10 hoepels neer in een rij, eventueel aangegeven met cijfers of stippenpatroon. Zet aan beide kanten van het lokaal een bak neer met de pittenzakken. Verdeel de kinderen in twee groepen. Zet twee pionnen klaar waarachter beide teams zich in een rij kunnen opstellen. Na het startsignaal mag het eerste kind in de rij een pittenzak uit de bak pakken en in de juiste hoepel gooien. Als dit is gelukt, geeft hij een high-five aan de volgende in de rij. Nu mag de volgende naar de bak rennen en een pittenzak pakken. Welke groep het eerste alle pittenzakken in de juiste hoepel heeft gegooid, heeft gewonnen.

 

Geef een reactie

Powered by WordPress.com. door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d