Rekencircuit

Circuit 1

Verdeel de klas in vier groepen en leg alle materialen klaar per activiteit. Tijdens dit circuit worden de volgende rekendoelen geoefend:

  • De kinderen oefenen met het aflezen van hele uren op de klok
  • De kinderen oefenen met optellen en aftrekken (getalgebied tot 20)
  • De kinderen oefenen met het splitsen en samenstellen van het getal 12

Activiteit 1: Domino klokkijken hele uren

Print de bijlage, lamineer en knip de domino kaartjes uit. Laat de kinderen zelfstandig of in tweetallen de domino neerleggen. Bij iedere klok hoort het bijhorende beschreven tijdstip.

Download: domino: klokkijken (hele uren)

Activiteit 2: Dobbelsommen

Print de bijlage, maak eventueel een boekje per kind. De kinderen hebben een dobbelsteen nodig en een potlood. Op ieder blad staat een voorbeeldopgave. De kinderen gooien met twee of drie dobbelstenen en schrijven gegooide aantal ogen in het juiste vakje. Hierdoor ontstaat een som die de kinderen vervolgens zelfstandig uitrekenen, eventueel met behulp van een rekenrek of kralenketting.

Download: werkblad dobbelsommen

Activiteit 3: Memory getal 12

Print de bijlage op stevig papier en knip de kaarten uit. De kinderen leggen de kaarten neer in rechte rijen en spelen het spel memory. Welke kaarten vormen samen het getal 12? De kinderen leren spelenderwijs om het getal 12 samen te stellen en tegelijk oefenen ze met het splitsen.

Download: Memory (getal 12)

Activiteit 4: Darten

Print het dartbord en leg deze neer. Laat de kinderen propjes maken van papier. De kinderen gooien om de beurt drie propjes en tellen na het gooien het aantal punten op. Wie heeft de meeste punten?

Download: Dartbord (1, 2 en 3 punten)


 

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers liken dit: