Rekencircuit

Circuit 1

Verdeel de klas in vier groepen en leg alle materialen klaar per activiteit. Tijdens dit circuit worden de volgende rekendoelen geoefend:

  • De kinderen oefenen met het aflezen van hele uren op de klok
  • De kinderen oefenen met optellen en aftrekken (getalgebied tot 20)
  • De kinderen oefenen met het splitsen en samenstellen van het getal 12

Activiteit 1: Domino klokkijken hele uren

Print de bijlage, lamineer en knip de domino kaartjes uit. Laat de kinderen zelfstandig of in tweetallen de domino neerleggen. Bij iedere klok hoort het bijhorende beschreven tijdstip.

Download: domino: klokkijken (hele uren)

Activiteit 2: Dobbelsommen

Print de bijlage, maak eventueel een boekje per kind. De kinderen hebben een dobbelsteen nodig en een potlood. Op ieder blad staat een voorbeeldopgave. De kinderen gooien met twee of drie dobbelstenen en schrijven gegooide aantal ogen in het juiste vakje. Hierdoor ontstaat een som die de kinderen vervolgens zelfstandig uitrekenen, eventueel met behulp van een rekenrek of kralenketting.

Download: werkblad dobbelsommen

Activiteit 3: Memory getal 12

Print de bijlage op stevig papier en knip de kaarten uit. De kinderen leggen de kaarten neer in rechte rijen en spelen het spel memory. Welke kaarten vormen samen het getal 12? De kinderen leren spelenderwijs om het getal 12 samen te stellen en tegelijk oefenen ze met het splitsen.

Download: memory (maak 12)

Activiteit 4: Darten

Print het dartbord en leg deze neer. Laat de kinderen propjes maken van papier. De kinderen gooien om de beurt drie propjes en tellen na het gooien het aantal punten op. Wie heeft de meeste punten?

Download: dartbord (1, 2 en 3 punten)


Circuit 2

Verdeel de klas in vier groepen en leg alle materialen klaar per activiteit. Tijdens dit circuit worden de volgende rekendoelen geoefend:

  • De kinderen oefenen met optellen en aftrekken (getalgebied tot 20)
  • De kinderen oefenen met meten met behulp van een meetlint
  • De kinderen oefenen met het bouwen met blokken a.d.h.v. plattegronden

Activiteit 1: Sommenbingo

Print de bingokaartjes (lamineer evt. zodat je ze kunt hergebruiken: met stift en doekje) en leg een dobbelsteen klaar. De kinderen gooien een voor een met de dobbelsteen. Ze combineren het antwoord (het aantal gegooide ogen) met een som op hun bingokaart. Bijvoorbeeld: Merel gooit vijf, hierdoor kan ze de som “2+3=…” aankruisen op haar bingokaart. Staan er twee sommen met hetzelfde antwoord, dan kiest het kind welke som hij aankruist. Dus steeds 1 som per beurt. Kan het kind geen vakje aankruisen, dan is helaas ook zijn beurt voorbij. Wie als eerste alle zes vakken heeft aangekruist is de winnaar!

Download: bingokaartjes

Activiteit 2: Meten in de klas

De kinderen gaan aan de slag met een meetlint (ga langs een bouwmarkt en regel een aantal meetlinten). Print voor ieder kind of tweetal het werkblad. De kinderen schrijven of tekenen voorwerpen uit de klas die minder dan, precies even lang als of langer dan een meter op.

Download: meten (met meetlint) in de klas

Activiteit 3: Bouwen met blokken

Leg voldoende blokken klaar en print de plattegronden op stevig papier (en lamineer eventueel). De plattegronden verschillen van niveau, print ze op verschillende kleuren om dit niveau aan te duiden of kies ervoor om het zo te laten. Kunnen de kinderen alle niveaus aan?

Download: plattegronden niveau 1 of plattegronden niveau 2 of plattegronden niveau 3 of plattegronden niveau 4

 

Activiteit 4: Rekenspel met fiches

Print het spelbord op A3 papier (lamineer eventueel) en leg klaar: fiches, pionnen en dobbelsteen. De kinderen zetten hun pionnen op start. Ieder kind ontvangt bij start 5 fiches. De kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen en zetten het aantal gegooide ogen als stappen vooruit. Een vakje met een som? Fiches inleveren bij minsom en fiches ontvangen bij een plussom. Wanneer iemand op de finish komt, tellen de kinderen het aantal fiches en wie de meeste fiches heeft weten te verzamelen heeft gewonnen.

Download: spelbord met fiches

Powered by WordPress.com. door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d